Ontruimingsplattegrond

Ontruimingsplattegronden zijn plattegronden voor iedereen die zich in het gebouw bevindt.

In de norm NEN 8112 - leidraad voor ontruimingsplannen voor gebouwen - staat dat er ontruimingsplattegronden aanwezig moeten zijn.

Afgezien van wetten, normen en overige regelgeving is het natuurlijk altijd noodzakelijk dat de aanwezige personen in een gebouw weten hoe ze moeten handelen of vluchten bij calamiteiten. Een eenvoudige ontruimingsplattegrond is dan vaak een duidelijk en simpel hulpmiddel. Door een standaard opzet te gebruiken kan Brindo tegen lage kosten deze ontruimingsplattegronden aanbieden. Om u een indruk te geven van de standaard opzet zijn op de pagina "referenties & voorbeelden" enkele voorbeelden gegeven.

Doelstelling van ontruimingsplattegronden
De doelstelling van ontruimingsplattegronden is het informeren van alle aanwezigen in het gebouw, die geen veiligheidskundige achtergrond hebben, over de vluchtmogelijkheden.
Op de plattegrond staat alleen de op de deze doelgroep afgestemde informatie. De plattegronden moeten bijdragen aan het veilig en zelfstandig verlaten van het gebouw door alle aanwezigen.
De informatie is in de eerste plaats bedoeld voor een preventieve oriëntatie en instructie voordat zich een noodsituatie voordoet. In geval van ontruiming moeten de vluchtroutesignalering hiervoor toereikend zijn. Bron: NEN1414