Ontruimingsplan

Ontruiming van gebouwen is een van de eisen van de Arbowet. Ook in het Besluit Brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) wordt een ontruimingsplan geëist indien een brandmeldinstallatie aanwezig is. Daarnaast kan een ontruimingsplan worden geëist bij het aanvragen van een milieuvergunning.

Een ontruimingsplan is een beschrijving van maatregelen en voorzieningen die worden genomen om in geval van een incident of calamiteit een gebouw te ontruimen.

advertentie